Home
Wie is Bas ter Brake
Werkwijze
Locatie
Contact
Sitemap

  

terbrake psychologisch advies geeft advies bij vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie.

 

Het kan daarbij gaan om de vraag of iemand geschikt is voor een bepaalde functie, of om het in kaart brengen van het potentieel van een medewerker voor een (zwaardere) functie. Ook kan het advies zich richten op welke vervolgstap in de carrière gewenst en mogelijk is.

 

In het eerste geval is het advies gebaseerd op de uitkomsten van een Assessment Center, in het tweede geval wordt door middel van een Development Center bekeken waar de sterke en te ontwikkelen punten liggen. De derde vorm van advies heeft een meer open karakter en bevat ook adviezen in welke richting, branche, cultuur, organisatie en rol of functie iemand het best tot zijn recht zal komen.